Jag önskar dessa programslag!
Var god, ge oss info om programslag Du vill ha utvecklat.
Delge utvecklare
Jag vill Moo0 att vara ../ gör ..!
Var god, ge oss info Du vill Moo0 skall vara / göra framgent.
Delge utvecklare
Moo0 bör växa genom ...!
F.n. arbetar alla Moo0 utvecklare friilligt utan betalning.
Vilka inkomstkällor bör Moo0 ha för att betala dem?
(t.ex. shareware försäljning, donation, annonser på webbsidor / fria program, som anliter 3:e parts produkter / verktygsfält i våra fria program osv.)
Delge utvecklare
Moo0 bör göra ... just nu!
Var god, ge oss idé om vad Moo0 bör göra just nu för att växa snabbare.
Delge utvecklare
Tack Moo0 utvecklare!
Upp med hakan Moo0 utvecklare!
De arbetar bättre och snabbare genom Din uppmuntran!
Delge utvecklare

Moo0 Huvudsida - Moo0 Programlista - Moo0 Web Application lista - Moo0 in English - Moo0 in عربي - Moo0 in Беларускі - Moo0 in Dansk - Moo0 in Deutsch - Moo0 in Español - Moo0 in Français - Moo0 in Ελληνικά - Moo0 in Bahasa Indonesia - Moo0 in Italiano - Moo0 in 简体中文 - Moo0 in 日本語 - Moo0 in 한국어 - Moo0 in Nederlands - Moo0 in Polski - Moo0 in Português - Moo0 in Русский - Moo0 in ภาษาไทย - Moo0 in Türkçe - Moo0 in Українська - Moo0 in Việt Nam